Soddjazz

Trykksaker siden 2006 – plakater, foldere, diverse. Fra 2014 layout og produksjon av 16 siders avisbilag.
Design av logo og profil. Eksempler fra siste år.